Volgen
Site Search
nl en fr
 
 

 

AC/DC Tests en Oefeningen

 

Meet je vaardigheden op een dieper niveau
Meet je vaardigheden
op een dieper niveau

Tijdens het Assessment/Development Centre zal je verschillende soorten oefeningen doorlopen zodat wij jouw competenties in verschillende situaties kunnen meten. Op basis van het gedrag dat jij stelt, komen wij tot een evenwichtige evaluatie waarbij we rekening houden met alle oefeningen.

Hieronder een overzicht van de soorten oefeningen waaraan je je kan verwachten. Niet elk AC/DC bevat deze oefeningen, je zal met bepaalde oefeningen wel en met andere niet geconfronteerd worden.

 • Vaardigheidstesten: Numerieke, verbale en abstracte redeneertests geven een indicatie van het intellectuele potentieel van een kandidaat.
  Om de vaardigheidstests te oefenen kan je hier enkele voorbeeldoefeningen maken:
 • Zelfbeoordeling: persoonlijkheidsvragenlijst en/of vragenlijst m.b.t. motivationele drijfveren. Om kennis te maken met een persoonlijkheidsvragenlijst kan je hier een voorbeeldvragenlijst ter voorbereiding van de selectieprocedure terugvinden
 • Simulatieoefeningen
  • Postbakoefening: individuele schriftelijke oefening waarin je gevraagd wordt om problemen op te lossen en beslissingen te nemen op basis van een aantal brieven en memo’s.
  • Interactieve oefeningen of rollenspelen:
   • Analyse & Presentatie oefening: deze oefening analyseert de manier waarop je verscheidene gegevens uit een dossier analyseert en jouw besluiten verdedigt ten overstaan van een meerdere.
   • Management oefening: simulatie van een face-to-face discussie met een andere rollenspeler.
   • Commerciële oefening: je krijgt een dossier waarin een commercieel probleem wordt toegelicht. Je bestudeert het probleem om vervolgens een succesvolle aanpak uit te werken.
  • Groepsoefening: in deze oefening wordt gekeken hoe jij je tot anderen verhoudt in een groepsdiscussie.
 • Competentiegericht Interview: Een gestructureerd diepte-interview met als doel relevante informatie over een aantal specifieke competenties te verzamelen aan de hand van specifieke situaties of voorbeelden.
   

Omwille van confidentialiteit en om ervoor te zorgen dat gelijke kansen van kandidaten niet in het gedrang komen, verleent Hudson geen andere informatie dan deze die u op onze website terugvindt. 

CV
Recente jobs
 
BPS logo federgon
BPS logo lrqa federgon
T: + 32 9 222 26 95
© 2011 - 2020 Hudson Global -- All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson has more than 35 years of experience and is the undisputed market leader in the HR consultancy sector. Every day, the Hudson HR experts use all their specialist knowledge regarding the recruitment, interim management, development, coaching or compensation of employees to support our customers so they can achieve their ambitions.