Volgen
Site Search
nl en fr
 
 

Interviewvaardigheden

Succesvolle Interviewtechnieken

Iedereen kan leren hoe een interview succesvol te doorlopen
Iedereen kan leren hoe een interview
succesvol te doorlopen

Een sollicitatiegesprek zal jouw zoektocht naar een job maken of kraken. Over hoeveel ervaring en deskundigheid je ook beschikt, jouw slagen of falen zal onvermijdelijk afhangen van hoe goed je het doet tijdens het gesprek. Hoewel elk gesprek een unieke gebeurtenis is en opgebouwd wordt afhankelijk van de functie, de onderneming die aanwerft en de kandidaat die op gesprek komt, zorgen enkele eenvoudige richtlijnen er toch voor dat je de beste kans krijgt om jezelf te bewijzen.

Vooraf

Het gesprek voorbereiden kan een groot verschil maken. Het is een kans om de functies en verantwoordelijkheden waarnaar je verwijst in jouw cv en motivatiebrief nauwkeurig te bekijken, en ook om jouw ervaring en deskundigheid zo goed mogelijk te laten overeenstemmen met de noden van de werkgever en de functie.

Ken je publiek

Nadat je het gesprek hebt bevestigd, zoek je zoveel mogelijk informatie op over het bedrijf waarvoor je wil werken. Grondig en relevant onderzoek is het allerbeste wat je kan doen om jouw kansen op een job te vergroten. Het onderscheidt goede kandidaten van slechte, en het is zo goed als zeker dat de best voorbereide kandidaat veel meer kans maakt om de job te krijgen dan iemand die de moeite niet heeft genomen.

Er zijn veel manieren om opzoekwerk te doen rond een organsiatie, maar hun jaarlijks verslag, de website en hun magazines of nieuwsbrieven bekijken zal je alvast genoeg munitie opleveren om jouw engagement en werkbereidheid duidelijk te tonen.

Ken je bedrijfstak

Informatie inwinnen over de onderneming is een geweldige manier om indruk te maken tijdens een gesprek. Wil je echter duidelijk laten zien dat je de job en de werkomgeving van jouw gesprekspartners begrijpt, dat je snapt wat de uitdagingen zijn waarmee ze geconfronteerd worden en wat de belangrijkste stuwende krachten in hun branche zijn, dan moet je een grondig inzicht kunnen aantonen in de bedrijfstak/sector en ook aanduiden waar jij iets kunt bijdragen.

Vakpublicaties bieden je een schat aan informatie die specifiek over de sector gaat en benadrukken de dingen die invloed hebben of kunnen hebben op de onderneming in kwestie. Veel vakpublicaties hebben ook een eigen website waar je je kan inschrijven om via e-mail het recentste nieuws te ontvangen.
Als je weet hebt van de activiteiten van concurrenten, toont je eveneens dat je geboeid bent door het onderwerp.

Ken jezelf

Indien je eerder op sollicitatiegesprek bent geweest, dan weet je dat jouw cv de structuur van het gesprek bepaalt. Daarom is het van cruciaal belang voor jouw slaagkansen dat jouw cv correct is en dat je het door en door kent.

Zichzelf onderscheiden tijdens het gesprek hangt echter van meer af dan van je kennis van jouw cv. De meeste rekruteerders beschouwen het gesprek als een kans om te weten te komen hoe jouw ervaring en bekwaamheid kunnen bijdragen tot het overwinnen van de unieke uitdagingen waarvoor zij staan. Ze zullen verwachten dat je inzicht in hun sector toont en dat je laat zien hoe je aan hun vereisten kan voldoen, en dit via een reeks van sleutelvragen die speciaal opgesteld zijn voor de functie in kwestie.

Om jouw impact op dat vlak te maximaliseren, is het van cruciaal belang dat je antwoorden voorbereidt op het soort vragen dat je zal worden gesteld, vooral waarom je geïnteresseerd bent in de functie, wat jouw sterke kanten zijn, hoe je de functie zou uitoefenen en hoe jij een verschil zou maken. Duidelijke en bondige bewijzen leveren om aan te tonen wat je in het verleden reeds hebt bereikt en hoe die verwezenlijkingen waarde toevoegden, vormt een onmiskenbaar voordeel. Feiten en cijfers zijn hierbij bijzonder belangrijk.

Weten hoe je indruk maakt

Scherpzinnige en relevante vragen voorbereiden om tijdens het gesprek te stellen, kan ervoor zorgen dat je een streepje voor hebt op andere kandidaten. Het gaat erom indruk te maken op de rekruteerder en die klassieke onderwerpen te vermijden die je zou moeten kennen of die naar boven komen tijdens het sollicitatieproces.

Goede vragen handelen meestal over de prioriteiten en de draagwijdte van de functie, over de structuur en de aard van de onderneming en over de manier waarop je een verschil kunt maken of verbetering kunt brengen. De sleutel is je te richten op de noden van de onderneming en niet op jouw eigen noden. Ga na welke vragen een succesvolle kandidaat zou stellen... en zorg er dan voor dat je die kandidaat bent!

Tijdens het gesprek

Voorbereiding vormt de sleutel tot een succesvol gesprek. Als je de tips volgt die hiervoor werden gegeven, zal je in staat zijn jouw impact op de dag zelf te maximaliseren en jezelf zo de beste kans op slagen bieden. Nu is het essentieel om een zo goed mogelijke indruk te maken.

Het is van cruciaal belang dat je tijdens het gesprek een enthousiaste, alerte en positieve mentale houding aanneemt, ongeacht jouw gevoel bij je huidige werkgever, de functie waarvoor je op gesprek gaat of de persoon met wie je spreekt. Je haalt geen voordeel uit negatieve uitlatingen over je huidige functie of werkgever en een negatieve houding kan je in een slecht daglicht stellen. Als een werkgever iemand voor zich krijgt die snel kritiek geeft, zou hij negatief kunnen staan tegenover jouw houding en jouw aanpak van uitdagingen. Zorg er dus voor dat je je richt op de positieve punten.

Met deze positieve mentale houding in gedachten, moet je het gesprek gebruiken om aan te tonen dat je beschikt over de nodige technische vaardigheden, dat je voldoende gemotiveerd bent om het werk gedaan te krijgen en dat je de juiste persoonlijkheid hebt om te slagen. Door je te richten op een positieve houding ten opzichte van werk, uitstekende communicatieve vaardigheden (gesproken en geschreven), sterke intermenselijke vaardigheden, flexibiliteit, leiderschap en zelfmotivatie, zal je aantonen dat je bereid bent alles te geven en zal de werkgever het moeilijk hebben om jouw kandidatuur te weigeren.

Na het gesprek

Wanneer je echt enthousiast bent over een functie en je wilt jouw kansen vergroten om een aanbod te krijgen, dan kan je na het gesprek een e-mail of brief sturen om jouw engagement kracht bij te zetten. Indien je beslist om één van beide te sturen, maak dan gebruik van deze gelegenheid om jouw passie voor de job en jouw vastberadenheid om te slagen te tonen. Behandel alle eventuele knelpunten die ter sprake kwamen tijdens het gesprek, terwijl je nog eens extra benadrukt hoe geschikt je bent voor de functie in kwestie.

Als je de baan niet krijgt, geef dan niet op. Je zal nu eenmaal niet elke functie aangeboden krijgen waarvoor je op gesprek gaat, hoe perfect je jezelf er ook voor acht. Eigenlijk moet je een afwijzing zien als een kans om jouw prestaties in de toekomst te verbeteren. Wanneer je te horen krijgt dat je niet in aanmerking komt voor de functie, neem dan de kans om beleefd om feedback te vragen en houd rekening met alle opmerkingen die je krijgt wanneer je solliciteert voor een volgende functie.

CV
Recente jobs
 
BPS logo federgon
BPS logo lrqa federgon
T: + 32 9 222 26 95
© 2011 - 2020 Hudson Global -- All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson has more than 35 years of experience and is the undisputed market leader in the HR consultancy sector. Every day, the Hudson HR experts use all their specialist knowledge regarding the recruitment, interim management, development, coaching or compensation of employees to support our customers so they can achieve their ambitions.