Site Search
nl en fr
 
 

RAPPORT OP MAAT

Wist u trouwens dat u voor elk directielid te weten kan komen hoe marktconform het salarispakket is, en dit op het niveau van basissalaris, variabel loon en extralegale voordelen?

Vanaf oktober 2018 zijn de resultaten van de Top Executive studie beschikbaar. Bij de aankoop van een rapport op maat genieten de deelgenomen organisaties van een korting.

BESTELBON

Gelieve uw keuze aan te kruisen:

RAPPORTEN 2018 AANTAL PRIJS/FUNCTIE

€ 995

€ 795

De hierboven vermelde prijzen zijn exclusief BTW (21%).
Het benchmarkrapport impliceert dat uw organisatie zich engageert om de salarisgegevens aan Hudson over te maken.
 In geval van ingebrekestelling van deelname, zal de prijs voor een salarisindicator doorgerekend worden.
Facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Bij wanbetaling is er een verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bovendien wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een schadebeding van 10% met een minimum van € 100,00, dit alles onverminderd de aanmanings-, invorderings- of gerechtskosten.
Elk geschil betreffende de geldigheid, uitlegging, uitvoering en beëindiging van de Overeenkomst zal uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Rechtbanken van Gent met toepassing van de Belgische wetgeving.
De door u in deze bestelbon aangeleverde persoonsgegevens worden enkel verwerkt in het kader van deze overeenkomst en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

FACTURATIEGEGEVENS * Verplichte velden  
Het kwalitatief rapport rond variabele verloning is enkel beschikbaar in het Nederlands en Engels.

 

VERZENDINGSGEGEVENS (indien verschillend van facturatiegegevens)


BESTEL NU           

 
© 2011 - 2019 Hudson Global -- All Rights Reserved