Site Search
nl en fr
 
 

Hudson is gespecialiseerd in salarisstudies en organiseert jaarlijks diverse marktbevragingen met een algemeen of een meer specifiek karakter. Op initiatief van en in samenwerking met onderstaande partners organiseert Hudson voor de 20ste maal een salarisstudie gefocust op financiële profielen.

Banner met NBB

Hudson en de Sponsorbanken nodigen graag alle organisaties uit die actief zijn in de Financiële Sector, en met activiteiten in één of meerdere van volgende sectoren, om gratis deel te nemen aan de studie: Retail Banking, Private Banking, Corporate Banking, Asset Management, Investment Banking, Verzekeringen en Financial Consulting.

VOORDELEN BIJ DEELNAME

Als dank voor uw deelname ontvangt u:

  • Gratis deelnemersrapport: als deelnemer aan deze studie ontvangt u gratis marktresultaten en gedetailleerde salarisgegevens uit deze studie.
  • Gratis Job Matching Guide met de functiebeschrijvingen van sectorspecifieke en een aantal IT-functies alsook de Senior Management Job Matching Grid.
  • Uitnodiging voor de rapporteringsmeeting eind september 2019.

Indien u interesse heeft om mee te werken aan deze Salarisstudie in de Financiële sector, aarzel dan niet en registreer u op onze website.

Graag verwelkomen wij u als deelnemer aan onze studie! 

WAT MET DE GDPR?

  • Sinds 25 mei 2018 zijn de nieuwe vereisten voor de verwerking van persoonsgegevens uit de GDPR van toepassing.
  • Hudson heeft verschillende maatregelen genomen ter bescherming van de persoonsgegevens van uw werknemers.
  • Hudson voorziet een veilige, geëncrypteerde omgeving voor het doorsturen van uw confidentiële data.

Aangezien het belangrijk is dat u op een correcte manier kan deelnemen aan de studie, stelt Hudson zich ter beschikking om op uw vragen over de GDPR te antwoorden.

MEER INFORMATIE?

 
© 2011 - 2019 Hudson Global -- All Rights Reserved