Volgen
Site Search
nl en fr
 
 

Banner_NL gen_salarisstudies 2020637145081559541630

De meest efficiënte tool voor diepgaande loonanalyses

Ontdek de concurrentiekracht van het salarispakket van uw werknemers

REWARD ARCHITECT is een online tool die HR-professionals volledige marktinformatie aanbiedt over de samenstelling van verloningspakketten in België. Het is een gebruiksvriendelijke web-based tool, waarmee u alle informatie kan opslaan en raadplegen.

TOEGEVOEGDE WAARDE

 • Creëer en beheer specifieke salarisanalyses van uw eigen organisatie.
 • Beloon uw werknemers correct door middel van een aftoetsing met reële salarisgegevens.
 • Bepaal de concurrentiekracht van het salarispakket.

TROEVEN

 • Analyses zijn gebaseerd op een actuele salarisdatabank met 234.614 unieke observaties uit 690 bedrijven. (Generieke 2019)
 • Referentiemarkt zelf te bepalen naargelang de behoefte.
 • Advies valt in te winnen inzake leeftijdsafhankelijke als leeftijdsonafhankelijke salarisdata.
 • Gegevens zijn gemakkelijk te exporteren voor verdere analyses.
 • Rapporten zijn zowel grafisch als in tabelvorm te raadplegen.
 • Met één muisklik een overzichtelijke analyse van statistisch onderbouwde loongegevens.
 • Basissalaris, variabele verloning en extralegale voordelen maken onder meer deel uit van de salarisdata.
 • Beschikbaar in het Nederlands, Engels & Frans.

REWARD ARCHITECT ADVANCED bevat daarnaast ook:

 • Vergelijking van de eigen werknemers met de markt.
 • Gebruiksvriendelijke analyses op afdelings- of bedrijfsniveau.
 • Steekproeven op basis van functieklassen.
 • Uitgebreide rapportering in banden en definitie van eigen banden.

In onze tools kan u de steekproeven verfijnen op basis van volgende parameters:

PARAMETERS   

LOONCOMPONENTEN

Referentiefunctie Basissalaris
Functieniveau Target Total Cash (Basissalaris + Target Variabel Loon)
Diploma Total Cash (Basissalaris + variable loon)
Sector

Total Compensation ( Basissalaris + Variabel Loon + Waardering forfaitaire 
kostenvergoeding, bedrijfswagen, maaltijdcheques en dagvergoeding

Regio Variabel Loon (bonussen zowel cash als non-cash, Commissie, 
Markttoeslag en Winstparticipatie)
Leeftijd Extralegale Voordelen  
Aantal werknemers    - Forfaitaire kostenvergoeding
Omzet van de organisatie    - Bedrijfswagen
     - Maaltijdcheques
     - Dagvergoeding
  Verzekerde Voordelen

 

Trendsrapport 2019

Dit rapport omvat een gedetailleerd en eenvoudig raadpleegbaar overzicht van de voornaamste reward trends die zich in de periode 2018-2019 op de Belgische markt voordeden. Een handig naslagwerk voor iedereen die met HR compensation & benefits bezig is. Deelnemers aan onze Generieke Salarisstudie ontvangen dit rapport gratis.

 

Themarapport Flexibel Verlonen 2018

Meer en meer werknemers zijn vragende partij om hun voordelenpakket zelf samen te stellen. Heel wat organisaties wensen in te spelen op deze noden en hebben vragen over de marktpraktijken rond ‘Flexibel Verlonen’. Op basis van een duidelijk rapport zal u een inzicht krijgen in de marktpraktijken van deze booming business. Dit rapport zal zowel objectief cijfermateriaal weergeven over de opbouw van budgetten als over de aanpak van het beleid, dit aan de hand van cases.

Enkele topics:

 • Hoe zien plannen inzake ‘Flexibel Verlonen’ er op vandaag uit?
 • Welke uitdagingen gaan gepaard met ‘Flexibel Verlonen’ en hoe gaan organisaties hiermee om?
 • Welke salariscomponenten kunnen werknemers inleveren om het budget voor het flexibel verloningsplan te creëren?
 • Welke keuzemogelijkheden hebben werknemers en welke keuzes maken zij?

BENCHMARKRAPPORT

Wenst u gedurende het jaar salarisinformatie te verkrijgen voor één of meerdere bedienden-, kader-, of top executive functies, dan kan u steeds één van onderstaande rapporten aanvragen:

* Bij een benchmarkrapport worden bijkomend uw medewerkers vergeleken met de marktgegevens.


 
BPS logo federgon
BPS logo lrqa federgon
© 2011 - 2020 Hudson Global -- All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson has more than 35 years of experience and is the undisputed market leader in the HR consultancy sector. Every day, the Hudson HR experts use all their specialist knowledge regarding the recruitment, interim management, development, coaching or compensation of employees to support our customers so they can achieve their ambitions.