Volgen
Site Search
nl en fr
 
 

Organisation Design

Een ontwerp zonder strategie mist visie


Uw uitdagingen

Het ontwerp van een organisatie staat vaak onder druk. De rollen en verantwoordelijkheden worden onduidelijk door de explosieve groei van organisaties, de verandering van het top management, de afstoting van bepaalde productie- of productlijnen, overnames, fusies …

Het ontwerp van een organisatie dient de realiteit te volgen en evolueert in functie van de strategie. Vaak wordt het ontwerp niet of slechts gedeeltelijk aangepast aan de nieuwe realiteit met de gekende gevolgen:

Organisationeel

Operationeel

Verstoorde communicatie- en rapporteringslijnen Overlap in processen en efficiëntieverlies
Gebrek aan transparantie voor de klant Verlies aan schaalvoordelen
Onrust en demotivatie bij de medewerkers Langere leveringstermijnen
Onduidelijke aansturingsmechanismen Kwaliteitsverlies

Onze aanpak

Hudson beschikt over een ervaren team experts dat organisaties begeleidt bij het ontwerpen van de gepaste organisatie. De identificatie van het ontwerp wordt gestuurd vanuit een grondige analyse van de missie en de strategie van de organisatie. In samenspraak met het top management worden een aantal voorwaarden en kernprincipes geïdentificeerd waaraan het nieuwe ontwerp zal worden getoetst. Bij het aanpassen van de organisatiestructuur hebben we voortdurend aandacht voor aspecten zoals:

  • Op welk niveau leggen we welke verantwoordelijkheden?
  • Op welk niveau leggen we welke verantwoordelijkheden?
  • In welke mate streven we empowerment na? 
  • Hoe beheren we de balans tussen ondernemerschap & management control?
  • Wat is het ideale evenwicht van de verschillende onderdelen van de organisatie?
  • Worden gelijkaardige processen voldoende gebundeld?
  • Zijn de aansturings- en rapporteringslijnen transparant?
  • Hoe interageren de verschillende onderdelen van de organisatie?

Doorheen het hele Organisation Design traject werken onze experts zeer nauw samen met medewerkers van de organisatie. Wij combineren onze kennis en ervaring met de inzichten van medewerkers uit alle betrokken organisatiedelen van de onderneming.

zoek een contactpersoon
  • Enter Keywords
succesverhaal

EPSO, het Europees Bureau voor Personeelsselectie, riep de hulp van Hudson in voor het vernieuwen van hun selectieprocess om van een kennisgerichte naar een competentiegerichte selectie te gaan, en dit door het implementeren van assessment centers.

 
BPS logo federgon
BPS logo lrqa federgon
T: + 32 9 222 26 95
© 2011 - 2020 Hudson Global -- All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson has more than 35 years of experience and is the undisputed market leader in the HR consultancy sector. Every day, the Hudson HR experts use all their specialist knowledge regarding the recruitment, interim management, development, coaching or compensation of employees to support our customers so they can achieve their ambitions.