Volgen
Site Search
nl en fr
 
 

Specifieke capaciteiten

Naast abstract, numeriek en verbaal redeneervermogen, zijn er nog specifieke capaciteiten die cruciaal zijn voor bepaalde doelgroepen.

De volgende vijf vaardigheidstests zijn erop gericht deze capaciteiten te meten:

  • Listing Control Test: Deze oefening peilt naar de vaardigheid om snel en doeltreffend bedrijfsrelevante gegevens te verifiëren en wordt vaak toegepast voor administratief personeel. Er dient gecontroleerd te worden of de gegevens op een fiche correct zijn overgenomen op een computerweergave.
  • Planning Ability Test: Deze oefening meet het vermogen om een doeltreffende planning op te stellen, die zowel rekening houdt met algemene als met specifieke vereisten. In deze oefening wordt er gevraagd een planning op te stellen, waarbij rekening dient gehouden te worden met een aantal algemene en specifieke vereisten.
  • Spatial Insight Test: Deze oefening meet het ruimtelijk inzicht en is vooral belangrijk bij de selectie van uitvoerende technische profielen die een plan of tekening moeten uitvoeren in realiteit. Men dient op basis van de aangeboden opengevouwen figuren mentaal 3D figuren te vormen.
  • Technical Insight Test: Deze oefening stelt het vermogen vast om op basis van technisch inzicht juiste conclusies te trekken uit technische probleemsituaties die zich voordoen. Ook deze test is vooral belangrijk bij de selectie van uitvoerende technische profielen.
  • Diagram Analysis Test: Deze oefening meet het vermogen om correcte conclusies te trekken op basis van analytisch inzicht. Dit is nuttig bij functies als ingenieurs, IT, audit, etc. die vooral zeer procesmatig moeten nadenken.
Find a Contact
  • Enter Keywords
Did You Know?

Onze consultants zijn experts in hun specialisatiedomein en gekend voor het invullen van moeilijke vacatures.

 
BPS logo federgon
BPS logo lrqa federgon
T: + 32 9 222 26 95
© 2011 - 2020 Hudson Global -- All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson has more than 35 years of experience and is the undisputed market leader in the HR consultancy sector. Every day, the Hudson HR experts use all their specialist knowledge regarding the recruitment, interim management, development, coaching or compensation of employees to support our customers so they can achieve their ambitions.