Volgen
Site Search
nl en fr
 
 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Vraag: Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Antwoord: Hudsons holistische benadering van ondernemen

Hudson neemt deel aan de UN Global Compact
Hudson neemt deel aan de
UN Global Compact

Bestaat er een "domino effect" in ondernemen? Als internationale organisatie denken we van wel. Daarom doet Hudson aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Om de domeinen waarin we werken te verbeteren, richten we onze inspanningen op ontwikkeling en loopbaanverrijking. We geloven dat het helpen van andere mensen bij het ontwikkelen van hun inherente vaardigheden en talenten een natuurlijke uitbreiding is van onze business en leidt tot betere resultaten, niet enkel in de carrière maar ook in het leven van deze mensen. De medewerkers van Hudson delen hun tijd, talent en expertise binnen hun domein op verschillende manieren.

Ons Sociaal Verantwoord Ondernemen is gebaseerd op drie bouwstenen: vrijwilligerswerk van onze werknemers, bedrijfsdonaties en verantwoordelijke businesspraktijken. Door zich actief te engageren in hun domein kunnen de medewerkers van Hudson echte veranderingen teweegbrengen op relationeel niveau. Door een gepast donatieprogramma aan te bieden kunnen onze medewerkers hun financiële vrijgevigheid aan verschillende waardevolle hulporganisaties verhogen.

Ook in België steunt Hudson acties voor het goede doel en neemt actief deel aan verschillende evenementen. Hier volgt een overzicht van de meest recente acties:

  • Het Rode Kruis en Studio Brussel: Music for Life. Drie opeenvolgende jaren organiseerde Hudson ‘CV’s for Life’ en verschillende interne activiteiten ter ondersteuning van Music For Life.
  • vzw Den Achtkanter: 2010 & 2011 Benefietgala
  • Koning Boudewijnstichting/Steunraad Oost-Vlaanderen: 2011 Benefietgala
  • KMDA/Zoo van Antwerpen: in 2011 is Hudson peter van het Stokstaartje

We stimuleren ethisch ondernemerschap via diversiteit in het rekruteren en tewerkstellen van medewerkers en door het aanprijzen van een hoge norm via onze Code of Conduct. Daarnaast hebben we een omgeving gecreëerd die belang hecht aan de inbreng van elke werknemer, klant en kandidaat.

Hudson neemt ook deel aan de UN Global Compact, een strategisch beleidsinitiatief voor ondernemingen die in hun operaties en strategieën beantwoorden aan tien universeel aanvaarde principes op het vlak van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. We geloven in het behoud van de waardigheid van alle mensen door gemeenschappelijke doelstellingen te verwezenlijken op het vlak van economische welvaart, milieuhandhaving, sociale insluiting en ethisch ondernemerschap.

GETUIGENIS

"Het bijzondere aan Hudson is dat ze noch de opdrachtgevende organisatie, noch de kandidaat bevoorrechten. Beide partijen worden gelijkwaardig behandeld. Dit kan paradoxaal lijken, maar Hudsons werkwijze ligt in de perfecte definitie van de openstaande functie en van het profiel van de kandidaat. Er is een oprechte inspanning om voor beide partijen goed te doen."

Lees meer

Tonino Lamponi
Senior Sales Engineer
Emerson Process Management

 
BPS logo federgon
BPS logo lrqa federgon
T: + 32 9 222 26 95
© 2011 - 2020 Hudson Global -- All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson has more than 35 years of experience and is the undisputed market leader in the HR consultancy sector. Every day, the Hudson HR experts use all their specialist knowledge regarding the recruitment, interim management, development, coaching or compensation of employees to support our customers so they can achieve their ambitions.