Volgen
Site Search
nl en fr
 
 
-       
 

Gecertificeerd Functieweger 5+1 Compas®

OPLEIDING

Leer de finesses van dit unieke functieclassificatiesysteem kennen en weeg zelfstandig functies binnen uw organisatie.

BESCHRIJVING

Hudson heeft een specifieke methodologie voor interne gradatie ontwikkeld: het functiewegingmodel 5+1 Compas® vormt hierbij het basisinstrument. Onze wegingmethodiek is erop gericht om de toegevoegde waarde te meten die iedere functie levert tot de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Functieweging is dus het vergelijkenderwijs analyseren en waarderen van deze toegevoegde waarde op basis van goed onderbouwde en inzichtelijke criteria.

In het 5+1 Compas® model wordt elke functie geanalyseerd en gewogen op basis van volgende criteria:

  • de technische expertise vereist om de functie naar behoren uit te voeren;
  • de competenties vereist om de functie naar behoren uit te voeren;
  • en de context waarin de functie opereert nl. de impact die de functie heeft, de scope en de draagwijdte van verantwoordelijkheid van de functie.

Deze criteria werden gegoten in 5 gebruiksvriendelijke clusters:
technische expertise, omgaan met informatie, omgaan met taken, leiding geven en interpersoonlijke relaties.

Hudson heeft een Nationaal Protocol afgesloten met de syndicale organisaties. Het functiewegingmodel 5+1 Compas® wordt door de vakbonden dan ook erkend als een objectief, correct en rechtvaardig wegingsysteem.

OBJECTIEVEN

- Het zelfstandig leren toepassen van de wegingmethodiek
- Het opbouwen van een referentiekader om snel de toegevoegde waarde van functies te leren inschatten
- De basisprincipes aanleren om op basis van de functiewegingen een functieclassificatiemodel voor de organisatie te ontwikkelen

DOELGROEP

- HR Management
- HR Professionals

DEELNAMEVOORWAARDEN

- Deze opleiding staat uitsluitend open voor interne verantwoordelijken HR
- De deelnameprijs bedraagt € 3000 (excl. BTW)
- Annuleren kan niet, vervanging is altijd mogelijk.

LESGEVERS

Senior Consultants Talent Management Hudson

LOCATIE

Ons kantoor in Brussel:
Marcel Thirylaan 75, 1200 Brussel

Klik hier voor een routebeschrijving 

Ons kantoor in Gent:
Moutstraat 56, 9000 Gent

Klik hier voor een routebeschrijving

PROGRAMMA

Dag 1 (9 uur - 17 uur):
Theorie
- Doel van de training en verklaring
- Algemene principes van jobevaluatie
- Basisprincipes van 5+1 Compas®
- Introductie tot het 5+1® competentiemodel
- De 5+1 Compas® job evaluatie methode

Dag 2, 3 en 4 (9 uur - 17 uur):
Oefeningen

Dag 5 (9 uur - 17 uur):
Examen certificatie

TAAL

Nederlands en Frans

INSCHRIJVING

U kunt hier inschrijven tot 5 werkdagen voor de training.
U ontvangt een bevestiging en de factuur van zodra uw inschrijving verwerkt is.
Opgelet: Het aantal plaatsen voor deze opleiding is beperkt tot 12 personen.

CONTACT

Hudson Academy of +32 9 242 54 44

PRIJS

3000 euro (21% excl. BTW).
Opleidingsmateriaal en lunch zijn inbegrepen.

Annulatie

- Hudson behoudt zich het recht de Hudson Academy te herplannen of te annuleren indien noodzakelijk. In dit geval zullen de deelnemers ten laatste 5 werkdagen voor de training hiervan op de hoogte gebracht worden.

- Kosteloze annulatie door de deelnemer kan maar moet schriftelijk meegedeeld worden aan Hudson ten laatste 5 werkdagen voor de Hudson Academy. Na deze datum zal de volledige kost gefactureerd worden.
- Vervanging van een deelnemer door een collega is altijd mogelijk. Gelieve Hudson hiervan op de hoogte te brengen 1 werkdag voor de Hudson Academy.

In-house formule

Hudson Academy's kunnen georganiseerd worden in uw bedrijf en aangepast worden aan uw specifieke behoeften. Aarzel niet ons te contacteren indien u geïnteresseerd bent in deze formule.

Find a Contact
  • Enter Keywords
wist u dat?

Wij bieden een totaalaanpak van A tot Z. Onze HR oplossingen op maat zijn afgestemd op uw organisatiebehoeften.

 
BPS logo federgon
BPS logo lrqa federgon
T: + 32 9 222 26 95
© 2011 - 2020 Hudson Global -- All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson has more than 35 years of experience and is the undisputed market leader in the HR consultancy sector. Every day, the Hudson HR experts use all their specialist knowledge regarding the recruitment, interim management, development, coaching or compensation of employees to support our customers so they can achieve their ambitions.